Search
Działalność | Oferta | FT5 – ŁOŚ

FT5 – ŁOŚ

Bezzałogowa Platforma PowietrznaKrótki opis

Łoś to bezzałogowa platforma powietrzna o kategorii taktycznej krótkiego zasięgu, dedykowana do realizacji misji wymagających niezawodności i długotrwałego lotu. Wyposażony w dwa silniki spalinowe zintegrowane z generatorami elektrycznymi do zasilania systemów pokładowych. Przenośna konstrukcja pozwala na transport systemu w dowolne miejsce. Standardowe wyposażenie w głowicę obserwacyjną wyposażoną w kamery światła dziennego i termowizyjną, może być modyfikowane w zależności od potrzeb i przeznaczenia. Łoś może przebywać w powietrzu przez 12 godzin. Dane zbierane podczas lotu są przekazywane w czasie rzeczywistym, zachowując wysoką jakość obrazu. Modułowa konstrukcja ułatwia transport. Gotowość do startu osiągana jest ciągu ok 30 minut. Zastosowana technologia zapewnia w pełni autonomiczny start oraz lądowanie. Start odbywa się za pomocą ergonomicznej i mobilnej rampy startowej. Lądowanie w trybie szybowcowym jest możliwe w terenie przygodnym, bez konieczności wykorzystania infrastruktury lotniska. Łoś został doceniony przez ekspertów poprzez przyznanie nagrody Defender.

Łoś jest platformą nośną, standardowo wyposażoną w głowice optoelektroniczne (obserwacyjne), lekkie systemy rozpoznania radioelektronicznego i sensory rozpoznawania skażeń. Dwie kamery w głowicy (kamera światła dziennego oraz termowizyjna) umożliwiają obserwację terenu w dwóch zakresach pasma. Łoś posiada możliwość integracji z lekkim uzbrojeniem precyzyjnym, lekkimi systemami rozpoznania radioelektronicznego COMINT/ELINT i sensorami rozpoznawania skażeń. W zależności od zastosowania istnieje możliwość modyfikacji wyposażenia systemu zgodnie z indywidualnymi potrzebami.


Funkcjonalność

 • Długotrwały lot do 12 godzin.
 • Zwiększona niezawodność i bezpieczeństwo poprzez zastosowanie dwóch silników spalinowych.
 • Zasięg łączności radiowej do 180 km LOS.
 • Prosta eksploatacja, obsługa i logistyka.
 • Modułowa konstrukcja ułatwia transport złożonego systemu w dowolne miejsce.
 • Możliwość modyfikacji sensorów i wyposażenia.
 • Przenoszenie uzbrojenia oraz wyposażenia w dodatkowe sensory.
 • Możliwość przenoszenia ładunku użytecznego do 30 kg w tym paliwa.
 • Możliwość prowadzenia obserwacji oraz śledzenia obiektu z dużej odległości.
 • Przesyłanie danych podczas trwania lotu w czasie rzeczywistym.
 • Zapewnienie wysokiej jakości obrazu.
 • Precyzyjny laserowy pomiar odległości od obiektów.
 • Wykrywanie człowieka z odległości 5 km i rozpoznanie z odległości 3 km.
 • Możliwość wcześniejszego zaprogramowania trasy oraz zmiany trasy w trakcie lotu.
 • Możliwość sterowania systemem z dwóch oddzielnych stacji kontroli lotów GCS.
 • Cyfrowe łącze do dwukierunkowej transmisji sterowania, danych i wideo.
 • Odbiór sygnału wideo oraz przekazywanie danych telemetrycznych do naziemnej stacji kontroli lotów GCS (poprzez Stację Nadawczo – Odbiorczą) w czasie rzeczywistym.
 • System łączności pracujący w paśmie C (NATO).
 • Szyfrowany przesył danych.
 • Możliwość przejęcia kontroli nad platformą ze stacji wysuniętej zwiększając praktyczny zasięg operacyjny.
 • W pełni autonomiczny start oraz lądowanie na ograniczonej powierzchni 50 m x 50 m.
 • Start i lądowanie poza lotniskiem terenie przygodnym.
 • Lądowanie z dokładnością do 50 m.
 • Dowolność montażu rampy startowej (możliwość zabudowania lub ciągnienia za pojazdem).
 • Czas niezbędny na złożenie systemu do 30 min.
 • Obsługa systemu przez cztery osoby.


Tryby lotu:

 • Autonomiczny lot po ustalonej trasie, możliwość zmiany trasy w trakcie lotu.,
 • Lot według określonej trasy nawet poza zasięgiem radiowym.,
 • Lot do punktu o określonych współrzędnych.,
 • Krążenie wokół wskazanego obiektu.,
 • Podążanie w kierunku wskazanym przez głowicę obserwacyjną.,
 • Ręczne sterowanie lotem ze stacji operatora.,
 • Automatyczne utrzymywanie obserwowanego obiektu w kadrze.,
 • Automatyczny tryb lotu konwojowania (z mobilną stacją nadawczo-odbiorczą).,
 • Określanie współrzędnych obserwowanych obiektów i przekazywanie ich do systemu kierowania ogniem SKO lub systemu zarządzania polem walki BMS.,
 • W przypadku utraty łączności automatyczny powrót do miejsca, w którym ostatnio nawiązana była łączność lub automatyczne lądowanie we wcześniej ustalonym punkcie.,
 • Zmiana parametrów trasy podczas lotu.,
 • Zaawansowane systemy poprawiające bezpieczeństwo lotu.,
 • Start za pomocą mobilnej rampy startowej.,
 • Bezpieczny system lądowania platformy możliwy dzięki metodzie ochrony głowicy obserwacyjnej.,
 • Lądowanie w trybie szybowcowym z możliwością skrócenia dobiegu po przyziemieniu.,


Specyfikacja platformy Łoś

 • Klasa taktyczna, krótkiego zasięgu
 • Rozpiętość skrzydeł 6,4 m
 • Długość 3,1 m
 • Masa własna 55 kg
 • Maksymalna masa startowa 85 kg
 • Prędkość minimalna 76 km/h
 • Prędkość maksymalna 180 km/h
 • Napęd spalinowy
 • Pułap lotu 5000 m AMSL
 • Czas lotu 12 godzin

Copyright © 2012 Flytronic. All rights reserved.