Search
Działalność | Oferta | FlyEye

FlyEye

Bezzałogowa Platforma Latająca


Innowacyjny system startu i lądowania
Czas przygotowania do misji: mniej niż 10 minut
Współpraca z systemami artyleryjskimi jako środek rozpoznania ogniowego


Opis ogólny


System startu

Dzięki zastosowaniu napędu o ciągu statycznym zbliżonym do masy płatowca, start polega na wypuszczeniu samolotu z ręki. W ten sposób kwestie logistyczne związane z systemem są maksymalnie uproszczone (brak wyrzutni). Dodatkowym atutem tego systemu jest możliwość startu platformy z bardzo ciasnej przestrzeni, jak np. zabudowa w terenie zurbanizowanym czy też leśna polana.


System lądowania

System lądowania polega na automatycznym odrzuceniu zasobnika z akumulatorami i głowicą obserwacyjną na spadochronie. Moment odrzucenia zasobnika jest tak obliczany przez komputer pokładowy, aby pozwolić spadochronowi bezpiecznie się otworzyć i kontynuować bezpieczne opadanie do punktu zetknięcia z ziemią, który wcześniej został zaprogramowany. Dokładność lądowania jest nie gorsza niż 10 metrów. Takie rozwiązanie pozwala skutecznie chronić najdroższy element systemu, tj. głowicę obserwacyjną, ale również pozwala na zachowanie pełnej sterowności samolotu w końcowej fazie lotu przy minimalnej prędkości.


Głowica umieszczona pod kadłubem

Takie rozwiązanie zapewnia lepszy zakres obserwacji niż w przypadku głowicy zamontowanej z przodu platformy.


Umieszczenie dwóch kamer w głowicy

Dzięki temu możliwe jest szybkie przełączanie zobrazowań wideo.


Trenażer ze zdolnością do syntetyzowania wideo

Symulator pozwala na regularne szkolenie załogi, niezależnie od warunków pogodowych i dostępności infrastruktury lotniska. Umożliwia prowadzenie ćwiczeń obsługi systemu w zakresie:

 • planowania misji,
 • ustawiania i kontroli parametrów systemu,
 • wykonywania misji z symulacją środowiska lotu (wiatr, turbulencje),
 • symulacja użycia głowicy oraz prowadzenia rozpoznania.


Możliwość sterowania systemem z dwóch oddzielnych Lekkich Stacji Wynośnych LGCS

(np. operator systemu BSL i dowódca)


Zaawansowane systemy poprawiające bezpieczeństwo lotu

(m.in. system antykorkociągowy, system zapobiegający oblodzeniu rurki Prandla)


Automatyczny tryb lotu konwojowania

(z mobilną stacją nadawczo-odbiorczą)


Terminal RVT

Przenośny i kompaktowy – nie wymaga rozbudowanego systemu antenowego przy zapewnieniu bardzo dobrych zasięgów również w obszarze zabudowanym.


Główne cechy operacyjne

 • Możliwość wcześniejszego zaprogramowania trasy oraz zmiany trasy w trakcie lotu
 • Odbiór sygnału wideo oraz przekazywanie danych telemetrycznych do naziemnej stacji kontroli lotów LGCS (poprzez Stację Nadawczo – Odbiorczą) w czasie rzeczywistym.
 • Cyfrowe łącze do dwukierunkowej transmisji sterowania, danych i wideo.


Tryby lotu:

 • lot po ustalonej trasie,
 • lot do punktu o określonych współrzędnych,
 • krążenie wokół wskazanego obiektu,
 • podążanie w kierunku wskazanym przez głowicę obserwacyjną,
 • ręczne sterowanie lotem ze stacji operatora,
 • automatyczne utrzymywanie obserwowanego obiektu w kadrze,
 • automatyczne konwojowanie,
 • określanie współrzędnych obserwowanych obiektów i przekazywanie ich do systemów typu SKO lub BMS,
 • lot autonomiczny według określonej trasy nawet poza zasięgiem radiowym,
 • w przypadku utraty łączności automatyczny powrót do miejsca, w którym ostatnio nawiązana była łączność lub automatyczne lądowanie we wcześniej ustalonym punkcie,
 • zmiana parametrów misji podczas lotu,
 • możliwość rejestracji obrazu wideo i informacji o locie na dysku twardym komputera, łącznie z danymi telemetrycznymi (wysokość lotu, prędkość transmisji danych, czas i współrzędne bieżącego widoku).


Cechy charakterystyczne

 • Cały system jest obsługiwany przez dwóch operatorów.
 • Napęd platformy latającej: cichy silnik elektryczny zasilany z akumulatorów litowo-polimerowych.
 • Start platformy latającej z ręki. W czasie startu i lądowania nie są wymagane dodatkowe elementy wspomagające.
 • Bezpieczny system lądowania platformy możliwy dzięki innowacyjnej metodzie ochrony głowicy obserwacyjnej.
 • Ergonomiczna naziemna stacja kontroli lotu (LGCS).
 • Łatwość złożenia i demontażu platformy latającej, modułowa konstrukcja, gotowość do startu systemu osiągana w czasie poniżej 10 min
 • Wariant podstawowy systemu może być przenoszony w dwóch plecakach.
 • System łączności pracujący w sharmonizowanym paśmie NATO dla aplikacji mobilnych (4,4 – 5,0 GHz).


Zastosowania

 • wyznaczanie współrzędnych celu dla artylerii,
 • współpraca z systemami artyleryjskimi jako środek rozpoznania ogniowego,
 • obserwacja pola walki,
 • konwojowanie,
 • obserwacja granic państwowych,
 • zabezpieczanie imprez masowych,
 • monitoring klęsk żywiołowych i ich skutków,
 • monitoring pożarów lasów,
 • poszukiwanie zaginionych w np. terenach zalesionych.

Copyright © 2012 Flytronic. All rights reserved.