Search
Działalność | Oferta | FlySAR

FlySAR

Samolot bezzałogowy FlySAR

FlySAR to bezzałogowy system powietrzny klasy taktycznej, o maksymalnie uproszczonej logistyce i obsłudze, dedykowany do przenoszenia ładunku o zwiększonych gabarytach i masie. Lekka konstrukcja z włókien węglowych pozwala na uzyskanie stosunkowo niskiej masy platformy przy jednoczesnej wysokiej odporności na przeciążenia generowane podczas lotu. FlySAR może przebywać w powietrzu przez 15 godzin. Dane zbierane podczas lotu są przekazywane w czasie rzeczywistym, zachowując wysoką jakość obrazu. Uniwersalny system FlySAR pozwala na zastosowanie szerokiej gamy sensorów również wielkogabarytowych.

FlySAR posiada zintegrowane cyfrowe łącze danych, zapewniających ciągłą komunikację z platformą. Wysokiej jakości dane video, dane telemetryczne oraz dane z urządzeń pokładowych są przekazywane w czasie rzeczywistym przez radiolinię. Planowanie misji oraz jej kontrola w trakcie odbywa się poprzez stację kontroli lotów. Lot odbywa się po wcześniej określonej trasie. Zaplanowany lot może być modyfikowany w trakcie misji. System posiada uniwersalne interfejsy mechaniczne, elektryczne i programowe, umożliwiające podłączenie dowolnego sensora, sterowanie nim oraz transmisję i rejestrację danych rozpoznawczych. W zależności od zastosowania istnieje możliwość modyfikacji wyposażenia systemu zgodnie z indywidualnymi potrzebami.


Funkcjonalność

 • Uniwersalność przenoszonych ładunków.
 • Prostota eksploatacji przy możliwościach nośnych większych płatowców.
 • Integracja z sensorami wielkogabarytowymi.
 • Możliwość wcześniejszego zaprogramowania trasy oraz zmiany trasy w trakcie lotu.
 • Możliwość sterowania systemem z dwóch oddzielnych stacji kontroli lotów LGCS.
 • Cyfrowe łącze do dwukierunkowej transmisji sterowania, danych i wideo.
 • Odbiór sygnału wideo oraz przekazywanie danych telemetrycznych do naziemnej stacji kontroli lotów LGCS (poprzez Stację Nadawczo – Odbiorczą) w czasie rzeczywistym.
 • System łączności pracujący w paśmie C (NATO).
 • Obsługa systemu przez dwóch operatorów.
 • Napęd platformy latającej: silnik spalinowy.


Tryby lotu:

 • Lot po ustalonej trasie, możliwość zmiany trasy w trakcie lotu.
 • Lot do punktu o określonych współrzędnych.
 • Krążenie wokół wskazanego obiektu.
 • Podążanie w kierunku wskazanym przez głowicę obserwacyjną.
 • Ręczne sterowanie lotem ze stacji operatora.
 • Automatyczne utrzymywanie obserwowanego obiektu w kadrze.
 • Automatyczny tryb lotu konwojowania (z mobilną stacją nadawczo-odbiorczą).
 • Lot autonomiczny według określonej trasy nawet poza zasięgiem radiowym.
 • W przypadku utraty łączności automatyczny powrót do miejsca, w którym ostatnio nawiązana była łączność lub automatyczne lądowanie we wcześniej ustalonym punkcie.
 • Zmiana parametrów trasy podczas lotu.
 • Możliwość rejestracji obrazu wideo i informacji o locie na dysku twardym komputera, łącznie z danymi telemetrycznymi (wysokość lotu, prędkość transmisji danych, czas i współrzędne bieżącego widoku).
 • Zaawansowane systemy poprawiające bezpieczeństwo lotu: system antykorkociągowy, system zapobiegający oblodzeniu rurki Prandla.


Specyfikacja platformy Łoś

 • Klasa taktyczna
 • Rozpiętość skrzydeł 5,7m
 • Masa własna 45kg
 • Maksymalna masa startowa 110kg
 • Prędkość maksymalna 150km/h
 • Długotrwałość lotu 15h
 • Napęd Silnik spalinowy

Copyright © 2012 Flytronic. All rights reserved.