Search
Działalność | Oferta | Manta LE

Manta LE

Samolot bezzałogowy Manta LE


Krótki opis

Manta LE to bezzałogowy system powietrzny klasy taktycznej krótkiego zasięgu. Start odbywa się w sposób tradycyjny z wykorzystaniem trójpunktowego podwozia chowanego. W porównaniu do Manty VTOL czas lotu został wydłużony do 12 godzin. Lekka konstrukcja jest wykonana z nowoczesnych materiałów kompozytowych, zapewniając uzyskanie niskiej masy samolotu. Dane zbierane podczas lotu są przekazywane w czasie rzeczywistym, zachowując wysoką jakość obrazu. Bezpieczeństwo transmisji danych jest zapewnione poprzez radiolinię z wbudowanym modułem szyfrującym.

Modułowa konstrukcja samolotu Manta LE ułatwia transport w dowolne miejsce. Gotowość do startu osiągana jest w ciągu ok. 30 minut. Zastosowana technologia zapewnia w pełni autonomiczny start oraz lądowanie z pasa o długości 150m. Wysokiej jakości dane video i dane telemetryczne są przekazywane w czasie rzeczywistym przez cyfrowa radiolinię. Kontrola nad samolotem odbywa się przez stację kontroli lotów. Dostęp do danych odbywa się z dedykowanych stanowisk operatorów. Manta LE jest wyposażona w napęd hybrydowy. Standardy bezpieczeństwa przesyłanych danych są zagwarantowane zaawansowana radiolinię z wbudowanym modułem szyfrującym. Standardowe wyposażenie, może być modyfikowane w zależności od potrzeb i przeznaczenia.


Funkcjonalność

 • Nowoczesne materiały użyte do konstrukcji samolotu.
 • Możliwość przenoszenia zarówno sensorów jak uzbrojenia.
 • Chowane podwozie.
 • Wysoka doskonałość aerodynamiczna.
 • Możliwość wcześniejszego zaprogramowania trasy oraz zmiany trasy w trakcie lotu.
 • Możliwość sterowania systemem z dwóch oddzielnych stacji kontroli lotów LGCS.
 • Cyfrowe łącze do dwukierunkowej transmisji sterowania, danych i wideo.
 • Odbiór sygnału wideo oraz przekazywanie danych telemetrycznych do naziemnej stacji kontroli lotów LGCS (poprzez Stację Nadawczo – Odbiorczą) w czasie rzeczywistym.
 • Przystosowany do działania bez nawigacji satelitarnej
 • System łączności pracujący w paśmie C (NATO).
 • Obsługa systemu przez dwóch operatorów.
 • Hybrydowy napęd platformy latającej.


Tryby lotu:

 • W pełni autonomiczny start oraz lądowanie.
 • Start i lądowanie z pasa o długości 150m.
 • Lot po ustalonej trasie, możliwość zmiany trasy w trakcie lotu.
 • Lot do punktu o określonych współrzędnych.
 • Krążenie wokół wskazanego obiektu.
 • Podążanie w kierunku wskazanym przez głowicę obserwacyjną.
 • Ręczne sterowanie lotem ze stacji operatora.
 • Automatyczne utrzymywanie obserwowanego obiektu w kadrze.
 • Automatyczny tryb lotu konwojowania (z mobilną stacją nadawczo-odbiorczą).
 • Lot autonomiczny według określonej trasy nawet poza zasięgiem radiowym.
 • W przypadku utraty łączności automatyczny powrót do miejsca, w którym ostatnio nawiązana była łączność lub automatyczne lądowanie we wcześniej ustalonym punkcie.
 • Zmiana parametrów trasy podczas lotu.
 • Możliwość rejestracji obrazu wideo i informacji o locie na dysku twardym komputera, łącznie z danymi telemetrycznymi (wysokość lotu, prędkość transmisji danych, czas i współrzędne bieżącego widoku).
 • Zaawansowane systemy poprawiające bezpieczeństwo lotu: system antykorkociągowy, system zapobiegający oblodzeniu rurki Prandla.


Specyfikacja platformy Manta LE

 • Klasa taktyczna krótkiego zasięgu
 • Rozpiętość skrzydeł 6,6 m
 • Długość 3,3 m
 • Masa własna 70 kg
 • Maksymalna masa startowa 140 kg
 • Prędkość maksymalna 160 km/h
 • Napęd hybrydowy


Opcje wyposażenia

 • Głowica specjalizowana GS3-HD
 • Głowica specjalizowana GS3-IR
 • Głowica specjalizowana GS30
 • Głowica uniwersalna HD GS4


Bezzałogowy system Manta LE Na bezzałogowy system Manta LE składają się:

 • Bezzałogowy samolot Manta LE.
 • Moduły sensorów.
 • Głowica obserwacyjna.
 • Systemy antenowe.
 • Naziemna stacja kontroli lotu NSK.
 • Stacja analizy danych.
 • Przenośny terminal wideo RVT.
 • Trenażer ze zdolnością do syntetyzowania wideo.


Copyright © 2012 Flytronic. All rights reserved.