Search
Działalność | Oferta | Szkolenia UAVO

 

Decyzją Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 23 stycznia 2014 firma Flytronic została wpisana do rejestru podmiotów szkolących. Zakres prowadzonej działalności pozwala na szkolenie do uzyskania świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne i sportowe – UAVO.

Zgodnie z komunikatem Prezesa ULC z dnia 7 stycznia 2014, każdy użytkownik bezzałogowego systemu powietrznego wykonujący operacje inne niż rekreacyjne lub sportowe jest zobowiązany do posiadania świadectwa kwalifikacji UAVO.

Szczegółowe informacje na temat aktualnie prowadzonych szkoleń dostępne są pod adresem uavo@flytronic.pl


 

Copyright © 2012 Flytronic. All rights reserved.