Search
Działalność | Oferta | Transfer Technologii

Transfer Technologii

Flytronic udostępnienia klientom na całym świecie swoje autorskie technologie, w całym zakresie produktów, usług i integracji systemów. W zależności od potrzeb komponenty, produkty i systemy mogą być integrowane z produktami klienta, a następnie sprzedawane pod jego własną marką. Na życzenie klienta nasze produkty mogą być modyfikowane i dostosowywane do indywidualnych potrzeb odbiorcy. Zakres współpracy ustalamy indywidualnie w zależności od potrzeb i wymagań klientów lub wspólnego przedsięwzięcia.
Proponowany zakres współpracy w zakresie transferu technologii może obejmować jeden, kilka poziomów lub może być określony zgodnie z indywidualnymi wymaganiami.


  • Poziom 1- Kompletny bezzałogowy system latający. Dostarczamy produkty, które następnie są sprzedawane pod własną marką klienta. Produkcja oraz serwis sprzętu jest zapewniony na poziomie developerskim. Obsługa techniczna na poziomie pierwszym (OT-1) jest realizowana przez zespół klienta po odpowiednim przeszkoleniu.
  • Poziom 2 - Systemy awioniki. Dostarczamy kompleksowe systemy do integracji z gotowymi rozwiązaniami klienta lub elementami innych dostawców.
  • Poziom 3 – Komponenty awioniki. Oferujemy komponenty awioniki wraz ze szczegółową dokumentacją techniczna.
  • Poziom 4 - Dane źródłowe. Przekazujemy pełną dokumentację konstrukcyjną oraz produkcyjną wraz z kodami źródłowymi. Klient pozyskuje kompetencje produkcji oraz rozwoju własnych rozwiązań.

Copyright © 2012 Flytronic. All rights reserved.