Search
Działalność | Oferta | Usługi

Usługi


Flytronic Sp. z o.o. jako Centrum Badawczo-Rozwojowe w dziedzinie lotnictwa specjalizuje się w rozwoju oraz tworzeniu nowych technologii związanych z latającymi systemami bezzałogowymi. Centrum realizuje zakrojone na szeroką skalę, autorskie projekty związane z akwizycją danych oraz ich analizą, realizacją bezzałogowych platform latających oraz rozwojem systemów awioniki i sterowania pojazdów latających. Ośrodek składa się wyłącznie z najwyższej klasy inżynierów, specjalizujących się w takich dziedzinach jak: elektronika, informatyka, automatyka, robotyka i lotnictwo, zarządzanych przez wykwalifikowaną kadrę menadżerską.

Flytronic skupia swoją uwagę na możliwości tworzenia innowacyjnych, zaawansowanych rozwiązań technologicznych. Wiedza i rozwój ośrodka opiera się o zasoby własne oraz współpracę z instytucjami i ośrodkami badawczymi z kraju i zagranicy. Opracowania bazujące na wiedzy i doświadczeniu firmy Flytronic oraz jej ścisłych kooperantów owocują wykonaniem kompleksowych i elastycznych rozwiązań. Podejście takie umożliwia adaptację nowych oraz już istniejących technologii na potrzeby partnerów biznesowych oraz klientów w praktycznie nieograniczonym zakresie.

Jesteśmy otwarci na współpracę w szerokim spektrum technologii. Ze strony ośrodka możemy zaoferować:

  • Dostęp do najwyższej klasy specjalistów, m.in. analizy obrazu, łączności radiowej, układów sterowania, elektroniki cyfrowej, oprogramowania, konstruktorów i mechaników.
  • Dostęp do nowoczesnych laboratoriów ze specjalistycznym wyposażeniem, m. in.: komory klimatycznej, 3. osiowego stołu obrotowego, urządzeń pomiarowych wysokich częstotliwości, hamowni, urządzeń do zautomatyzowanego montażu elektroniki czy parku maszynowego.
  • Laboratorium badań w locie – na terenie lotniska w Gliwicach (EPGL)

O naszej ugruntowanej pozycji na rynku mogą świadczyć przynależność do Grupy WB Electronics, pośród takich firm jak WB Electronics S.A., Radmor S.A., MindMade sp. z o.o. czy AREX sp. z o.o. Dodatkowo prowadzimy aktywną współpracę z cenionymi ośrodkami naukowymi, m.in. Polską Akademią Nauk oraz Politechniką Śląską. Prace prowadzone w Centrum Badawczo-Rozwojowym Flytronic zyskały przychylność służb porządkowych oraz ratownictwa. Akcje prowadzone z użyciem platform FlyEye odbiły się szerokim echem w mediach publicznych, m.in. przy poszukiwaniach zaginionej dziewczynki w okolicach Augustowa, czy też pierwszego lotu platformą FlyEye w przestrzeni ogólnej w oparciu o znowelizowane przepisy prawa lotniczego.

Copyright © 2012 Flytronic. All rights reserved.