Search
O Firmie | Flytronic | Historia

Historia


Flytronic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością utworzona została 1 lutego 2008 r. przez dwóch inżynierów wywodzących się z Politechniki Śląskiej - Wojciecha Szumińskiego i Grzegorza Krupę, a w 2009 roku dołączył do nich wybitny elektronik Piotr Postawka. Celem Spółki od początku działalności było prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie mechaniki, elektroniki i informatyki nakierowanych na przemysł lotniczy. Przedsiębiorstwo Spółki tworzy zespół specjalistów w dziedzinach zarządzanie, informatyka, elektronika, lotnictwo. Spółka posiada liczne kontakty w kręgach naukowych (gł. Politechnika Śląska) oraz posiada bogatą bazę dostawców materiałów i wykonawców prac badawczych.

Udziałowcem spółki od grudnia 2009 roku jest WB Electronics Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim - przedsiębiorstwo, będące liderem na polskim rynku producentów systemów elektronicznych i informatycznych. W ramach dotychczasowej działalności Flytronic pozyskał i z sukcesem zrealizował prace badawczo-rozwojowe dla potrzeb lotnictwa dotyczące m.in. opracowania prototypu układu lokalizowania pojazdów bezzałogowych wraz z oprogramowaniem czy opracowanie projektu magnetometru trzyosiowego. W ciągu 2 lat działalności stworzona została grupa osób posiadających niezbędne kwalifikacje oraz doświadczenie, aby z powodzeniem prowadzić prace badawczo-rozwojowe w lotnictwie. Zespół ten zdolny był do zrealizowania z sukcesem projektów, które nie tylko potwierdziły wysoki poziom merytoryczny kadry, ale również duży potencjał komercyjny prowadzonych badań. Z tego względu udziałowcy Flytronic podjęli decyzję o przekształceniu przedsiębiorstwa w centrum badawczo-rozwojowe i kontynuacji prac badawczych w tej samej branży, ale w dużo szerszym zakresie. W szczególności Spółka rozszerzyła zakres prowadzonych prac badawczych o prace w zakresie awioniki, systemów łączności szerokopasmowej, programistycznych dotyczących np. tworzenia oprogramowania symulacyjnego dla potrzeb lotnictwa oraz nakierowanych na tworzenie nowych platform bezzałogowych.

Decyzją Ministerstwa Gospodarki z dnia 4 stycznia 2010r, firma Flytronic Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Przekształcenie przedsiębiorstwa w centrum badawczo – rozwojowe w zakresie lotnictwa” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 4.5, poddziałanie 4.5.2.

W ramach tego projektu powstała nowa siedziba Spółki w Gliwicach, a także niezależny obiekt na terenie lotniska gliwickiego z hangarem i częścią laboratoryjną. Dodatkowo zakupione zostały niezbędny sprzęt i aparatura umożliwiające prace badawczo rozwojowe w zakresie nowoczesnych technologii jak i samolotu do prowadzenia badań.

Obecnie Spółka realizuje projekt dofinansowany w ramach Działania 1.4 w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka pt.: „Opracowanie innowacyjnego systemu rozpoznawczo-obserwacyjnego bazującego na latających platformach bezzałogowych”. System oparty zostanie o bezzałogowe platformy latające średniej wielkości. W ramach projektu przeprowadzone będą badania przemysłowe i prace rozwojowe charakteryzujące się innowacyjnością na skalę międzynarodową.

W styczniu 2012 roku, Flytronic został wyróżniony Nagrodą Lwa Gliwickiego przyznawaną corocznie przez Prezydenta Miasta Gliwic.

Copyright © 2012 Flytronic. All rights reserved.