Search
O Firmie | Flytronic | Współpraca

Współpraca

Politechnika Śląska

Flytronic działając w konsorcjum naukowo-przemysłowym z Politechniką Śląską realizuje projekt: „Koncepcja i realizacja bezzałogowych platform latających z przeznaczeniem do wykonywania zadań rozpoznawczych i operacyjnych”. Celem projektu jest opracowanie i budowa platformy sprzętowo-programowej dla bezzałogowych obiektów latających (BOL) wyposażonej w system wizyjny z przeznaczeniem do wykonywania zadań rozpoznawczych i obserwacyjnych obiektów naziemnych w celu: zapewnienia bezpieczeństwa zgromadzeń oraz imprez masowych (koncerty, mecze itp.), kontroli ruchu ulicznego w aglomeracjach miejskich, śledzenia obiektów ruchomych, poszukiwań osób zaginionych.

Ze względu na specyfikę podejmowanych zadań system będzie wyposażony w wymienny typ obiektu latającego: wiropłat typu quadrotor oraz samolot. Quadrotor znajdzie zastosowanie w przypadku działania w ograniczonym obszarze, samolot będzie wykorzystywany do przelotów na długich dystansach. System wizyjny będzie umożliwiał podgląd otoczenia w jakim znajduje się jednostka latająca wraz z możliwością manipulacji układem sterowania kamery pozwalającą na zmianę jej pola widzenia. Dodatkowo program współpracujący z systemem wizyjnym będzie umożliwiał pracę w trybie detekcji ruchu oraz śledzenia obiektów znajdujących się w polu widzenia kamery.

Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN Gliwice

Flytronic nawiązał współpracę z IITiS w zakresie wizji komputerowej. IITiS posiada kadrę naukową o największym dorobku w zakresie, który objęty będzie badaniami prowadzonymi przez Spółkę. Prace skupiają się wokół alternatywnych systemów nawigacji, poprawy jakości i stabilizacji obrazu oraz szeroko pojętych algorytmów wizyjnych.

Copyright © 2012 Flytronic. All rights reserved.