Search
O Firmie | Programy UE | konkurs nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-008

Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach RPO WSL 2014-2020


Rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego przedsiębiorstwa w celu rozwijania działalności innowacyjnej w zakresie bezzałogowych platform latających


Nazwa beneficjenta: FLYTRONIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Całkowita wartość projektu: 1 062 600 PLN
Kwota dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
265 650 PLN
Okres realizacji: 27.12.2017 - 31.08.2019


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


L.p.DataTerminTemat / zakres konkursuLinkStatus
1 2017-12-23 2018-01-19 Zakup, dostawa oraz montaż kabiny lakierniczej Załącznik zaktualizowany zakończony
Copyright © 2012 Flytronic. All rights reserved.